Fakatau online dating

Posted by / 11-Aug-2017 06:43

Fakatau online dating

Teoria ta cieszyła się wielką popularnością w latach 50. Współcześnie dominuje przekonanie, że trzy pierwsze i ostatnie rozdziały Apokalipsy (także kilka krótkich fragmentów w środku) pochodzą od innego autora (ucznia wizjonera), ze względu na różnice stylistyczne.

Stanowisko to prezentują Heinricht Kraft, Pierre Prigent, David Aune i inni.

Była dziełem anonimowym, bądź pseudonimowym, dokonana przez wczesnochrześcijańskiego proroka, między 68 a 74 rokiem.

Wykorzystane zostały wizje powstałe w latach 50-tych i 60-tych.

Zesłanie potwierdzają Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Tertulian, Wiktoryn i Hieronim.Dawniej wielu egzegetów wyjaśniało, że na Patmos była albo kopalnia, albo kamieniołomy i autor został zesłany do ciężkiej pracy w nich.Jednak w tamtych czasach nie było na Patmos państwowych kopalni bądź kamieniołomów.Lambrecht (1980) przedstawił argumentację na temat jedności literackiej tekstu Ap 4,1 – 22,5.Spór o jedność literacką Apokalipsy nie został jeszcze rozstrzygnięty.

fakatau online dating-30fakatau online dating-45fakatau online dating-76

„Jeden jest” – Neron (54-68), „inny nie przyszedł” – może Wespazjan (69-79) bądź któryś z jego trzech krótko władających poprzedników (Galba, Oton, Witeliusz). Kościół w Efezie „utracił pierwszą miłość”, co sugeruje upływ czasu.

One thought on “fakatau online dating”